Начало  
Решения  
Услуги  
Продукти  
Глобус ERP  
GPS Такси  
ТИС  
Сервизна система  
Функционални възможности  
Схема на бизнес процесите  
Модули  
Автосервизна система  
Автопарк контрол  
Партньори  
Клиенти  
За Нас  
Контакти  


Сервизна система - Функционални възможности, схема на бизнес процесите

Функционални възможности

Главната цел на системата се състои в пълна автоматизация на ежедневния оперативен (работен) и управленски процес, свързан със сервизната дейност. Системата предоставя следните ключови възможности:

 • изграждане на клиентска база от данни и техните поръчки към сервиза;
 • изграждане на база от данни за апаратите (продуктите) и собствениците им;
 • информация относно съставните части на апаратите, наречени детайли (елементи), както и ремонтите извършени по тях;
 • поетапно проследяване на процеса на обслужване на поръчката;
 • изграждане на електронна работна карта (досие) за всеки апарат, поддържан от сервиза;
 • издаване на Сервизна Бележка при постъпване на апарат в сервиза;
 • издаване на Гаранционна карта към клиента при напускане на апарата от сервиза;
 • издаване на Приемо-предавателен протокол за извършената сервизна дейност;
 • възможност за следене дейността на всеки един потребител, участващ в сервизния процес;
 • следене на складовата наличност и местоположение на всеки един от елементите, заведени към сервиза;
 • възможност за едновременна работа на много потребители в даден момент с единна база от данни;
 • задаване на ограничен достъп на потребителите до функциите на системата според ролята, която те изпълняват;
 • възможност за едновременна работа на много потребители в даден момент с единна база от данни;
 • изключително опростен интерфейс за работа със системата;
 • пълна статистика за извършената сервизна дейност посредством справки и печат;
 • възможност за интеграция с външни системи.