ПОИСКАЙ ОФЕРТА

Таблица с описание на предлаганите от нас абонаментни планове за компютърна поддръжка и цени (с вкл. ДДС) за месечна абонаментна ИТ поддръжка на компютърни системи.

Вид абонаментен план

Стандартен

лв.1500месечно
 • Цена за поддръжка на 1 компютър при общо от 5 до 15 бр.
 • Планирани (профилактични) посещения на месец – 1 посещение
 • Извънредни (инцидентни) посещения на месец – неограничени
 • ✔ Софтуерна поддръжка (системна и приложна-стандартни офис приложения)
 • ✔ Антивирусна компютърна поддръжка
 • ✔ Поддръжка на електронна поща: клиент – сървър
 • ✔ Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми
 • ✔ Помощ по телефон
 • ✔ Хардуерна поддръжка на компютри
 • ✔ Предоставяне на оборотна техника
 • ✔ Поддръжка на комуникационно оборудване и локални мрежи
 • ✔ Поддръжка на периферно оборудване
 • ✔ Поддръжка на UPS устройства
 • ✔ Компютърна поддръжка на мрежови устройства за съхранение на данни
 • Поддръжка и администриране на сървърни системи, активна директория
 • Поддръжка на системи за информационна сигурност
 • Поддръжка на телефонни системи
 • ✔ Архив на документи и фирмена поща
 • Disaster Recovery – поддръжка и планиране
 • Инвентаризация, оптимизация и развитие на Информационната система
 • Компютърна поддръжка в извънработни дни

Експертен

лв.2000месечно
 • Цена за поддръжка на 1 компютър при общо от 5 до 15 бр.
 • Планирани (профилактични) посещения на месец – 2 посещение
 • Извънредни (инцидентни) посещения на месец – неограничени
 • ✔ Софтуерна поддръжка (системна и приложна-стандартни офис приложения)
 • ✔ Антивирусна компютърна поддръжка
 • ✔ Поддръжка на електронна поща: клиент – сървър
 • ✔ Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми
 • ✔ Помощ по телефон
 • ✔ Хардуерна поддръжка на компютри
 • ✔ Предоставяне на оборотна техника
 • ✔ Поддръжка на комуникационно оборудване и локални мрежи
 • ✔ Поддръжка на периферно оборудване
 • ✔ Поддръжка на UPS устройства
 • ✔ Компютърна поддръжка на мрежови устройства за съхранение на данни
 • ✔ Поддръжка и администриране на сървърни системи, активна директория
 • ✔ Поддръжка на системи за информационна сигурност
 • ✔ Поддръжка на телефонни системи
 • ✔ Архив на документи и фирмена поща
 • ✔ Disaster Recovery – поддръжка и планиране
 • ✔ Инвентаризация, оптимизация и развитие на Информационната система
 • Компютърна поддръжка в извънработни дни

Разширен

лв.3000месечно
 • Цена за поддръжка на 1 компютър при общо от 5 до 15 бр.
 • Планирани (профилактични) посещения на месец – 3 посещение
 • Извънредни (инцидентни) посещения на месец – неограничени
 • ✔ Софтуерна поддръжка (системна и приложна-стандартни офис приложения)
 • ✔ Антивирусна компютърна поддръжка
 • ✔ Поддръжка на електронна поща: клиент – сървър
 • ✔ Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми
 • ✔ Помощ по телефон
 • ✔ Хардуерна поддръжка на компютри
 • ✔ Предоставяне на оборотна техника
 • ✔ Поддръжка на комуникационно оборудване и локални мрежи
 • ✔ Поддръжка на периферно оборудване
 • ✔ Поддръжка на UPS устройства
 • ✔ Компютърна поддръжка на мрежови устройства за съхранение на данни
 • ✔ Поддръжка и администриране на сървърни системи, активна директория
 • ✔Поддръжка на системи за информационна сигурност
 • ✔ Поддръжка на телефонни системи
 • ✔ Архив на документи и фирмена поща
 • ✔ Disaster Recovery – поддръжка и планиране
 • ✔ Инвентаризация, оптимизация и развитие на Информационната система
 • ✔ Компютърна поддръжка в извънработни дни

Забележки:

 1. Поддръжката се извършва в официалните работни дни за Република България от 9.00 – 18.00 часа (освен за план Разширен).
 2. Поддръжката на специализирани софтуери подлежи на допълнително споразумение.
 3. Посочените цени се отнасят за компютърни системи, разположени на един адрес.