Описание

Цена за поддръжка на 1 компютър при общо от 5 до 15 бр.
Цена за поддръжка на 1 компютър при общо повече от 15 бр.
Услуги за абонаментни планове:
Планирани (профилактични) посещения на месец
Извънредни (инцидентни) посещения на месец
Софтуерна поддръжка (системна и приложна-стандартни офис приложения)
Антивирусна компютърна поддръжка
Поддръжка на електронна поща: клиент – сървър
Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми
Помощ по телефон
Хардуерна поддръжка на компютри
Предоставяне на оборотна техника
Поддръжка на комуникационно оборудване и локални мрежи
Поддръжка на периферно оборудване
Поддръжка на UPS устройства
Компютърна поддръжка на мрежови устройства за съхранение на данни
Поддръжка и администриране на сървърни системи, активна директория
Поддръжка на системи за информационна сигурност
Поддръжка на телефонни системи
Архив на документи и фирмена поща
Disaster Recovery – поддръжка и планиране
Инвентаризация, оптимизация и развитие на Информационната система
Компютърна поддръжка в извънработни дни